Üyelik Sözleşmesi

Silopi.Net ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK

TARAFLAR

İşbu Sözleşmenin tarafları, Kadri AYDIN’IN sahibi olduğu www.silopi.net (“İnternet Sitesi”) İnternet Sitesi’ne üye olan (“Üye”) kişidir.
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
Silopi.Net üyesi olmak istiyorsanız, önce internet sitesi üzerinde yayınlanan Kayıt Formu’nu doğru bilgiler ile doldurmanız ve Silopi.Net Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre Kayıt Formu’nun altında bulunan (Üye Ol) veya (Vazgeç) butonunu tıklayınız. Üye Ol butonunu tıkladığınızda işbu Sözleşmede’ki bütün kayıt ve şartlar ile bağlı olacağınızdan Sözleşmeyi dikkatlice okumanız önemlidir.

HİZMETLER VE SÖZLEŞMENİN KONUSU
Silopi.Net; Sözleşmeyi onaylayan üyelere İnternet Sitesi üzerinde değişik servisler altında hizmetler sunar.

İşbu Sözleşme’nin konusu, İnternet Sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi ve kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması konusunda Üye’den açık rıza alınmasıdır.

Silopi.Net ÜYELİK SİSTEMİ
Üye, İnternet Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı Adı” Üye’ye özeldir ve aynı “Kullanıcı Adı” iki farklı üyeye verilmez.
“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Silopi.Net, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Şifresini üst üste 5 kez yanlış giren kullanıcı “Şifremi Unuttum” bölümüne yönlendirilir ve gizli sorusunu yanıtlaması beklenir.
Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler başka üyelere Gizlilik Ayarları ölçüsünde açılabilir.
İnternet kullanıcılarının Silopi.Net üyeliği gerektiren bazı servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı Adını ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye; Silopi.Net servislerinden yararlandığı sırada, üyelik kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Silopi.Net tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Silopi.Net’e ve/veya Silopi.Net’e lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ihlali durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

Silopi.Net servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi’ne eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Silopi.Net’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
İnternet Sitesi’ne zarar verecek veya Silopi.Net’i başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

Silopi.Net tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bazı servislerin (arkadaşım ) 18 yaşından küçükler tarafından kullanılmayacağını ve 18 yaşından küçük olanların bu servislere üye olamayacağını aksi halde Silopi.Net’in sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Silopi.Net’in sorumlu olmayacağını,

Silopi.Net’te sunulan hizmetlere Silopi.Net tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Silopi.Net’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Silopi.Net servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Silopi.Net’ten tazminat talep etmemeyi,

Silopi.Net’ten izin almadan Silopi.Net servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Silopi.Net’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde Silopi.Net’in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Silopi.Net’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye “Kullanıcı Adı”yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu olacağını, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

Silopi.Net’E VERİLEN HAK VE YETKİLER
Silopi.Net herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Silopi.Net’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Silopi.Net servislerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle üyenin uğrayacağı zarardan Silopi.Net sorumlu değildir. Silopi.Net, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Silopi.Net, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Silopi.Net üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. Silopi.Net üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Silopi.Net sorumlu tutulmayacaktır.

Silopi.Net kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Silopi.Net üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin İnternet Sitesi’ne eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, video web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Silopi.Net tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Silopi.Net’ten telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Silopi.Net ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar.

Silopi.Net, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu Silopi.Net tarafından garanti edilmemekte ve link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin Silopi.Net tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden Silopi.Net’in sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan link verilen internet sitesi ve Üye’nin kendisi sorumludur.

GİZLİLİK VE E- BÜLTEN
Kişisel verilerinizin korunması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında teknik ve idari önlemleri almış bulunmaktayız. Kişisel verileriniz, yasal mevzuata uygun olarak vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden alınmakta, işlenmekte ve 3. Şahıslara aktarılmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Silopi.Net, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak amacıyla üyelik aşamasında ve internet sitesini kullanırken kullanıcılardan bazı kişisel bilgilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talep etmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Silopi.Net daha iyi hizmet verebilmek ve servisleri geliştirmek amacıyla 3. Şahıslar ile yapılacak işbirliği kapsamında 3. Şahıslar ile paylaşılabilir. Üye, kişisel bilgilerinin Silopi.Net tarafından bu koşullar ile kullanılmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve saklanmasını kabul eder. Silopi.Net ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Silopi.Net, üyelik formlarında ve İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında sizlerden talep ettiği kişisel bilgileri, işbu Sözleşme’de belirlenen koşullar dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır. Kişisel bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

(a) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

(e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(g) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

(i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu doğrudan http://www.Silopi.Net.com/iletisim URL üzerinden bize bildiriniz.

Silopi.Net sistemlerinde toplanan bu bilgiler, ayrıca Silopi.Net ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olmanız amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye belirleme çalışmalarında Silopi.Net bünyesinde kullanılmaktadır. Üye, Silopi.Net’e vermiş olduğu e-posta adresine Silopi.Net ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Silopi.Net tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul eder. Silopi.Net tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyorsanız gönderilen ticari elektronik iletide yer alan E-bültenden çıkma butonunu tıklayanız. E- bülten listesinden herhangi bir zamanda çıkmak istiyorsanız lütfen bülten kayıt sonrasında size mail olarak gönderilin bültenden çıkış linkine tıklayabilir veya gönderilen herhangi bir ticari elektronik iletide yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.

Diğer birçok web sitesi gibi Silopi.Net de “çerezler”den faydalanmaktadır. Çerezler bir web sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılamaz.
Çerezler olmadan İnternet Sitesi’ni her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda İnternet Sitesi’nin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Silopi.Net’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır.

  1. Silopi.Net, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://uyeler.Silopi.Net.com/yardim/sozlesme.htm adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Silopi.Net üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Silopi.Net ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Kullanıcı Kayıt Formu’nu doldurup formun altında bulunan “Kabul Ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
Taraflar dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.